Te downloaden:

Reglement in PDF-versie Reglement vóór 30.04.2018 r. Klachtaanvraag Formulier voor annuleren van de overeenkomst

Inhoud van het Reglement geldig vanaf 01.05.2018 r.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 2. TYPEN EN REIKWIJDTE VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

 3. VOORWAARDEN VOOR HET VERSCHAFFEN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

 4. VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMSTEN VOOR HET VERLENEN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

 5. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DE PRODUCTOVEREENKOMST

 6. BETAALMETHODEN

 7. VOORWAARDEN VOOR HET BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMSTEN VOOR HET VERLENEN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

 8. KLACHTPROCEDURE BETREFFENDE DE CONSUMENTEN

 9. KLACHTPROCEDURE BETREFFENDE DE KLANTEN

 10. PRODUCTSCHADE TIJDENS HET TRANSPORT

 11. RECHT OM DE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN

 12. AANVULLENDE INFORMATIE

 13. SLOTBEPALINGEN

De internetservice die beschikbaar is op het adres www.colorland.com (hierna: "Internetservice ") wordt beheerd door het bedrijf Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, NIP 813-34-69-935, REGON 180149478, KRS-nummer: 0000259700, e-mailadres: info.nl@colorland.com (hierna: Serviceprovider).

 

1. Algemene bepalingen

1.1 Het reglement bepaald de soorten en omvang van diensten die elektronisch worden aangeboden, de voorwaarden voor verlenen van elektronische diensten, de voorwaarden voor het sluiten en beëindigen van de overeenkomsten voor het aanbieden van elektronische, de regels en voorwaarden voor het verlenen van diensten uit Internet Service op het grondgebied van de Republiek Polen, met name de regels en voorwaarden voor het indienen van bestellingen voor de Diensten op de Website, betalingsmethoden, de kosten, datum en wijze van levering, een verklaring over de terugtrekking uit de overeenkomst door de Consumenten en de klachtenprocedures.

1.2 Informatie over de Producten / Goederen / Diensten gepresenteerde op de Internetservice, in het bijzonder beschrijvingen, technische parameters en prijzen vormen geen aanbod voor verkoop in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst.

1.3 De Service-ontvanger is gerechtigd en verplicht om de Internetservice in overeenstemming met het bedoelde gebruik te gebruiken.

1.4 De Dienstgebruiker is verplicht zich te onthouden van gedrag dat een nadelige invloed zou kunnen hebben op de goede werking van de Internetservice, met inbegrip van in het bijzonder elke inmenging in de inhoud van de Internetservice of zijn technische elementen, inclusief de levering / verspreiding van onwettige inhoud. De Dienstgebruiker, die de inhoud van de Reglement aanvaardt, verklaart dat hij bovenstaande verbodsbepalingen niet zal schenden.

1.5 De eigenaar biedt als onderdeel van de geleverde diensten Producten / Goederen / Diensten vrij van gebreken.

1.6 Definities

1.6.1 WEBSITE - service van de Dienstverlener beschikbaar op het adres http://colorland.com/nl

1.6.2 EIGENAAR - De eigenaar van de Website is het bedrijf Cyfrowa Foto Sp. z o.o. gevestigd te Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, NIP 813-34-69-935, REGON 180149478, e-mailadres: info.nl@ colorland.com, telefoonnummer: (+31) 207941270 (betaling volgens standaardverbinding - volgens de prijslijst van de locale aanbieder).

1.6.3 WERKDAG - van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

1.6.4 BESTELFORMULIER - een interactief formulier beschikbaar op de internet service die de selectie van het Project, acceptatie van het Project, selectie van de Projectparameters door de Klant en indienen van de Bestelling mogelijk maakt.

1.6.5 WERKTIJD - één uur tussen 9:00 en 17:00 op werkdagen.

1.6.6 KLANT - een rechtspersoon, een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, die de wet toelaatbare handelingsbekwaamheid verleent, een natuurlijke persoon die geen consument is in de zin van art. 221 van de wet van 23 april 1964 Burgerlijk Wetboek (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd) of de Consument;

1.6.7 CONSUMENT - een natuurlijke persoon die aankopen doet op de Internetservice, die niet rechtstreeks verband houden met haar bedrijfs- of beroepsactiviteit, d.w.z. een consument in de zin van art. 221 van de wet van 23 april 1964. Burgerlijk Wetboek (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd);

1.6.8 ACCOUNT - gemarkeerd met een individuele naam (login) en wachtwoord verstrekt door de Servicegebruiker een reeks bronnen in het IT-systeem van de Serviceprovider, waarin de gegevens van de Service-ontvanger, inclusief informatie over ingediende bestellingen, worden verzameld.

1.6.9 PRIVACYBELEID - een document dat bijlage 1 bij het Reglement vormt.

1.6.10 PRODUCT / GODEREN / SERVICE - een werk dat een verplaatsbaar object is dat wordt uitgevoerd door de Internetservice i.o.m. het Project dat is gedefinieerd en aangevuld door de Service-ontvanger en dat onderwerp is van een overeenkomst tussen de Service-ontvanger en de Internetservice.

1.6.11 PROJECT - sjabloon van de toekomstg Product dat beschikbaar wordt gesteld op de website en onderworpen is aan verdere specificatie door de Dienstgebruiker tijdens het plaatsen van de Bestelling en het aanvullen door de Dienstgebruiker van tekst, grafische afbeeldingen of kleurelementen in overeenstemming met de specificatie die door hem op het Bestelformulier is opgegeven.

1.6.12 REGLEMENT - deze reglement met bijlagen.

1.6.13 DIENSTGEBRUIKER - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die gebruik maakt van de dienst die door de Dienstverlener elektronisch wordt verleend.

1.6.14 DIENSTVERLENER - het bedrijf Cyfrowa Foto Sp. z o.o. gevestigd te Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, NIP 813-34-69-935, REGON 180149478, e-mailadres: info.nl@colorland.com, telefoonnummer: (+31) 207941270 (betaling per standaardverbinding - volgens prijslijst van de juiste operator).

1.6.15 BESTELLING - een intentieverklaring van de Dienstontvanger die is opgesteld met behulp van het Bestelformulier en die een aanbod inhoudt om een Productafnamecontract door de Internetservice te sluiten.

1.6.16 POSITIEVE VERIFICATIE VAN DE BESTELLING

De positieve verificatie van een bestelling bestaat uit:

 • correct ingevuld Bestelformulier;

 • verzending van het Project /Bestelling geselecteerd en geaccepteerd door de Dienstontvanger;

 • het boeken van de betaling voor de geplaatste Bestelling.

 

2. Typen en omvang van elektronische diensten

2.1 De Dienstverlener geeft via de internet service een elektronische dienst aan bestaande uit:

2.2 Het voeren van een Account op de internetservice uit.

 • Account - het gebruik van de Account is mogelijk na het voltooien van 2 opeenvolgende stappen - (1) het invullen van het Registratieformulier, (2) klikken op het veld "Registreren". In het Registratieformulier is het noodzakelijk om de volgende gegevens te verstrekken: naam, e-mailadres en wachtwoord.

2.3 Het plaatsen van een Bestelling op de internetservice door het bestelformulier in te vullen. - Bestelformulier - het gebruik van het Bestelformulier begint met het moment van het toevoegen van het eerste product aan de elektronische mand in de Webwinkel. Het Plaatsen van een Bestelling vindt plaats na het voltooien van twee opeenvolgende stappen (1) na het invullen van het Bestelformulier en (2) het klikken op het veld "Bestellen" - tot dit moment is het mogelijk om de ingevoerde gegevens zelf aan te passen (volg hiervoor de weergegeven berichten en informatie op de pagina van de Webwinkel).

In het Bestelformulier is het noodzakelijk om de volgende gegevens te verstrekken: voor-en achternaam / bedrijfsnaam, adres (straat, huis / flatnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, telefoonnummer, Product , productkenmerken, de hoeveelheid van het Producten, de plaats en de wijze van levering, de wijze van betaling. In het geval van de Dienstgebruikers die geen consument zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het VAT-nummer te vermelden. - Nieuwsbrief - het gebruik van de Nieuwsbrief volgt nadat het e-mailadres in de "Nieuwsbrief" zichtbaar is gemaakt op de website van de Webwinkel, waarnaar verdere edities van de Nieuwsbrief moeten worden verzonden en klik op het vak "Abonneren". U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief door het juiste selectievakje aan te vinken bij het maken van een Account. De "Nieuwsbrief" -dienst is een extra service, gratis en niet gerelateerd aan de geplaatste bestelling.

 

3. Voorwaarden voor het verlenen van elektronische diensten

3.1 Betaling: Het elektronisch aanbieden van de service door de Dienstverlener is gratis.

3.2 De periode waarvoor de overeenkomst is gesloten:

De overeenkomst voor het aanbieden van elektronische diensten bestaande uit het voeren van een Account op de internetservice wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

De overeenkomst voor het aanbieden van elektronische diensten, via het indienen van de Bestelling op de website door het invullen van het Bestelformulier, wordt gesloten voor een bepaalde periode en eindigt bij het indienen of annuleren van de Bestelling door de Dienstgebruiker.

3.3 Technische vereisten die nodig zijn om samen te werken met het ICT-systeem dat wordt gebruikt door de Dienstverlener:

- Een computer, tablet, telefoon of ander multimedia-apparaat met internettoegang.

- Internetbrowser geïnstalleerd op een apparaat met Internettoegang: Mozilla Firefox versie 17.1 en hoger, Internet Explorer 9.0 en hoger, Opera versie 11 en hoger, Google Chrome versie 17 en hoger.

- Ingeschakeld in de webbrowser ondersteuning voor Java Script en cookies.

- Adobe Flash-plug-in versie 10+ (download hier: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) voor een webbrowser voor ondersteuning van uploadbestanden met tekst-, grafische of kleurenelementen en het gebruik van Projecten.

 

4. Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomsten voor het aanbieden van elektronische diensten

4.1 Een overeenkomst voor het leveren van elektronische diensten bestaande uit het voeren van een Account op de website.

4.1.1. Het doel van het sluiten van een overeenkomst voor het aanbieden van elektronische diensten bestaande uit het onderhouden van een Account op de website moet worden geplaatst bij het invoeren van een Bestelling op de internetservice door het bestelformulier in te vullen, een accord om een account aan te maken en het wachtwoord in te voeren - bij het plaatsen van een Bestelling account wordt gemaakt.

4.2 De overeenkomst voor het aanbieden van elektronische diensten gebeurt door een bestelling op de website te plaatsen en het bestelformulier in te vullen.

 

5. Voorwaarden voor het afsluiten van een overeenkomst voor de uitvoering van het product

5.1 De mededelingen, de advertenties, de prijslijsten en andere informatie over de op de website aangeboden Producten, in het bijzonder hun beschrijvingen, technische en functionele parameters en prijzen, vormen slechts een uitnodiging om een overeenkomst te sluiten, in de zin van art. 71 van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd).

5.2 De prijzen van producten (die op onze site worden getoond) zijn bruto prijzen. De prijzen worden weergegeven in EUR en ze omvatten alle componenten, inclusief BTW, taks en alle andere kosten. Maar, de ingediende prijzen omvatten de verzendkosten niet.

5.3 De prijs van het Product dat op de website wordt weergegeven, is bindend op het moment dat de bestelling door de Dienstverlener wordt geplaatst. Deze prijs zal niet veranderen, ongeacht prijswijzigingen op de internetservice die kunnen optreden in verband met bepaalde Producten nadat de Dienstgebruiker een Bestelling heeft geplaatst.

5.4 Afsluiting van het Productovereenkomst met het gebruik van het Bestelformulier.

5.5 Het doel van het sluiten van een contract voor de uitvoering van het Product is een ingediende Bestelling vooraf i.o.m. punt. 4.2.

5.6 Na het plaatsen van de Bestelling i.o.m. punt 4.2. de Website bevestigt onmiddellijk zijn ontvangst. Bevestiging van ontvangst van de Bestelling en zijn acceptatie gebeurt door een e-mail te sturen met daarin: bevestiging van alle essentiële elementen van de Bestelling, verklaring van de Website over de ontvangst van de Bestelling, verklaring van de Website over ontvangst en boeking van betaling, de acceptatie van de Bestelling en geplande verzendingsdatum.

5.7 Na de Positieve Verificatie van de Bestelling conform punt 1.2.16 wordt een overeenkomst voor de uitvoering van het Product tussen de Dienstgebruiker en de Website gesloten.

5.8 Elke overeenkomst voor de vervaardiging van het Product wordt bevestigd door een rekening, een btw-factuur of een ander document dat de aankoop bevestigt.

5.9 De producten bevatten op goed geziene plaatsen de aanvullende informatie:
Op de laatste pagina van het product en op de kaft staat een streepjescode en het logo van de Website.

5.10 De Dienstverlener is verplicht de bestelde goederen binnen een periode van maximaal 30 kalenderdagen te leveren, gerekend vanaf de datum van de Positieve Bestellingsverificatie.

 

6. Betaalmethoden

6.1 De Website biedt de volgende betaalmethoden:  
6.1.1 Elektronische betalingen via de DOTPAY.PL met mogelijke betaalmethoden: betaalkaarten, creditcards. De afrekeningen van kaart- en overboekingstransacties worden uitgevoerd via Dotpay.pl:

DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. gevestigd in Kraków, Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, ingeschreven in het register van ondernemers onder het nummer KRS 0000296790, gehouden door de Rechtbank voor Kraków-Śródmieście in Kraków, 11de Afdeling van het Nationaal Gerechtsregister, met een aandelenkapitaal van PLN 4 miljoen, gestorte kapitaal van PLN 4 mijjoen (hierna: DOTPAy).
6.1.2 Elektronische betalingen via de Adyen N.V. met mogelijke betaalmethoden: iDeal:

Adyen N.V., geregistreerd bij de KVK te Amsterdam onder KVK-nummer 34259528 en is gevestigd op de Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, Nederland
6.1.3 Elektronische betalingen via de PayPal met mogelijke betaalmethoden: betaalkaarten, creditcards, PayPal:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., per adres: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxemburg

 

7. Leveringswijzen

7.1 De website biedt de volgende leveringsmethoden voor het Product:

- GLS

- DHL Express

- DPD Pickup Point

7.2 De eventuele bezorgkosten worden aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling. Ze zijn afhankelijk van de door de Dienstgebruiker gekozen leveringsmethode.

7.3 Levertijd: wachttijd op het Product door de Klant omvat termijn van de voorbereiding van het Product door de Website en een bezorgingstijd van het Product door de vervoerder:

7.4 De totale en maximale bezorgingstermijn van een Bestelling mag niet langer zijn dan 14 werkdagen. Deze tijd moet in de Werkdagen als volgt worden geteld: vanaf het moment van Positieve Verificatie van de Bestelling tot het moment van verzending van de Bestelling naar de Dienstgebruiker.

7.5 De levertijd van de Bestelling door de vervoerder hangt af van de wijze van aflevering gekozen door de Dienstgebruiker. Bestellingen worden geleverd door GLS binnen 5 werkdagen of door DHL Express binnen 2 werkdagen of door DPD Pickup Point binnen 4 werkdagen, vanaf het moment dat de prijs volledig is opgehaald door Colorland.com/nl. Voor bestellingen die naar het buitenland zijn verzonden naar Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Tsjechische Republiek, Slowakije, Ierland, Italië, België, Litouwen, Frankrijk, Oostenrijk, is een koeriersdienst beschikbaar. De levertijd naar het buitenland varieert afhankelijk van het gekozen land en kan 5 tot 7 werkdagen bedragen.

7.6 Zendingen worden op werkdagen van maandag tot vrijdag afgeleverd.

 

8. De beëindigingsvoorwaarden van de overeenkomsten voor het aanbieden van elektronische diensten

8.1 Beëindiging van de overeenkomst voor het aanbieden van elektronische diensten:

8.2 De overeenkomst kan worden beëindigd voor het aanbieden van doorlopende elektronische diensten voor onbepaalde tijd (het bijhouden van een Account op de website).

8.3 De Dienstgebruiker kan het contract beëindigen door een passende verklaring naar het e-mailadres te sturen: info.nl@colorland.com of schriftelijk naar het adres van de Dienstverlener: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

8.4 De Dienstverlener kan de overeenkomst voor de levering van doorlopende elektronische diensten voor onbepaalde tijd beëindigen in het geval dat de Dienstgebruiker onjuiste informatie verstrekt.

8.5 De overeenkomst wordt beëindigd na 7 dagen vanaf de ontvangstdatum van de wilsverklaring bij beëindiging (opzegtermijn).

8.6 De Dienstgebruiker heeft ook de mogelijkheid om de accountovereenkomst op de website te beëindigen met onmiddellijke ingang, met behulp van de beschikbare opties die het Account biedt. Klik hiertoe op het tabblad "Account verwijderen" op het tabblad "Accountinstellingen" in het paneel Accounts nadat u het accountwachtwoord hebt ingevoerd, waarna de Dienstgebruiker aan zijn e-mailadres een link naar het verificatieproces ontvangt dat het verzoek tot verwijdering van het account bevestigd. Klik op de ontvangen link en op dit moment wordt de overeenkomst voor het aanbieden van elektronische service, bestaande uit het voeren van een Account op de website, beëindigd.

8.7 Beëindiging resulteert in de vernietiging van de rechtsverhouding met effect voor de toekomst, zodat dit niet leidt tot het elimineren van rechtsgevolgen die gedurende de looptijd van het contract ontstonden.

8.8 De Dienstverlener en de Dienstgebruiker kunnen de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten te allen tijde in overleg tussen de partijen beëindigen.

 

9. Klachtenprocedure met betrekking tot de consumenten

9.1 Klachten wegens niet-naleving van het Product met de overeenkomst:

9.1.1 De basis en reikwijdte van de aansprakelijkheid van de Website tegenover de consument voor niet-naleving van het Product met de overeenkomst zijn vastgelegd in de wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten (Staatsblad 2014, 827): De kennisgevingen van niet-naleving van de Bestelling met de overeenkomst en melding van de relevante vordering kunnen worden gedaan door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres info.nl@colorland.com of schriftelijk naar de volgende Website: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

9.1.2 Wanneer het noodzakelijk is om de niet-overeenstemming van de Bestelling met de overeenkomst te beoordelen, moet deze worden afgeleverd op het adres van de Website: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

9.1.3 De Website zal snel reageren op het verzoek van de Consument, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek. Het antwoord op de klacht wordt verzonden naar het adres dat door de Consument is opgegeven of op een andere manier die door de Consument wordt aangegeven.

9.1.4 In het geval van Producten die onder de garantie vallen, meldt de Website dat de garantie voor het Product de rechten van de koper die uit niet-naleving van de Overeenkomst voortvloeien, niet uitsluit, beperkt of schorst.

9.2 Klachten met betrekking tot het aanbieden van elektronische diensten door de Website.

9.2.1 De klachten met betrekking tot het aanbieden van elektronische diensten de Consument kan indienen via de internetservice door een e-mail te sturen naar het e-mailadres info.nl@colorland.com.

9.2.2 Het wordt aanbevolen om in de bovenstaande e-mail zoveel mogelijk informatie en omstandigheden te verstrekken met betrekking tot het onderwerp van de klacht, met name het type en de datum van het optreden van onregelmatigheden en contactgegevens - dit zal de behandeling van de klacht door de Dienstverlener vergemakkelijken en versnellen.

9.2.3 Behandeling van de klacht door de Dienstverlener vindt onmiddellijk plaats, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht.

9.3 Het antwoord van de Dienstverlener met betrekking tot de klacht wordt verzonden naar het e-mailadres van de Consument of op een andere manier verstrekt door de Consument.

9.3.1 Als de klacht wordt geaccepteerd, vergoedt de Dienstverlener de kosten voor het verzenden van de klacht voorwerp. Als de Consument heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste die door de serviceprovider wordt aangeboden, is de Serviceprovider niet verplicht om de extra kosten die de consument heeft gemaakt terug te betalen.

9.4 De klachten wegens niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van betaling:

9.4.1 De klachten over niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de betalingen moeten rechtstreeks naar het juiste afhandelingsagent worden gestuurd, naar zijn e-mailadres, via het contactformulier of per telefoon - in overeenstemming met de voorschriften voor het aanbieden van elektronische betalingsdiensten van een bepaalde afhandelingsagent: DOTPAY - contactformulier ( link); telefoonnr: 0048 (12) 688 26 00; faxnummer: 0048 (12) 688 26 99; e-mailadres: biuro@dotpay.pl; postadres: Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polen.

9.5 De klachtenprocedure voor de Klanten

9.5.1 De voorwaarde voor de Dienstverlener om een klacht van de Klant te erkennen, als het schade betreft aan de Goederen / Product / Dienst ontstaan tijdens het transport naar de Klant, is de kennisgeving van dergelijke schade aan de Dienstverlener op de manier beschreven in lid 9.5.3 binnen 14 dagen vanaf de datum van ontdekking van de schade (maar niet later dan 30 kalenderdagen vanaf de datum van Levering) samen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem en levering van de defecte Bestelling op kosten van de Klant naar het adres van de Dienstverlener.

9.5.2 De klachten over Goederen / Producten / Diensten besteld op de Website vanwege schade veroorzaakt tijdens het transport naar de Klant kunnen worden ingediend door middel van een Klachtformulier dat beschikbaar is op het tabblad Reglementen op de Website of door een dergelijk verzoek via e-mail in te dienen.

9.5.3 Als de klacht wordt aanvaard, retourneert de Dienstverlener zending / levering aan de Klant op zijn kosten.

9.5.4 De Dienstverlener zal binnen 30 kalenderdagen na de datum van indiening reageren op klachten van de Klant en de Klant informeren over de verdere procedure.

9.5.5 De Dienstverlener accepteert geen goederen / producten die onder rembours worden verzonden.

9.5.6 Compensatie aansprakelijkheid van de Dienstverlener jegens de Klant door verlies van de voordelen, verlies van de reputatie of het imago van het bedrijf, directe en indirecte gevolgschade zijn uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid voor schade van de Dienstverlener jegens de Klant met betrekking tot het gekochte Goederen / Product /Dienst is beperkt tot zijn verkoopprijs.

9.5.7 Op andere punten die niet onder de punten 9.5.1 tot en met 9.5.7 vallen, zijn de bepalingen van de Regelmment betreffende de Klachtprocedure met betrekking tot de Consumenten van overeenkomstige toepassing. In andere gevallen zijn de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Klachtaanvraag

9.6 Produkt/goederen schade bij transport

9.6.1 In geval van schade aan het Product is de koerier verplicht om het schaderapport ter plaatse in te vullen. Het is de taak van de koerier om een schaderapport bij zich te hebben.

9.6.2. Alvorens het schaderapport te ondertekenen, moet het rapport zorgvuldig worden gelezen en moet er speciale aandacht worden besteed aan de overeenstemming van de informatie met de werkelijke staat van het pakket (schade aan de verpakking, waarschuwingsmarkering).

9.6.3 In geval van weigering om het beschadigde zending te accepteren, moet dit duidelijk worden aangegeven op de vrachtbrief. Dit zal de klachtenprocedure aanzienlijk vereenvoudigen en versnellen.

 

10. Het recht om de overeenkomst te annuleren

10.1 Een Consument die een overeenkomst op afstand is aangegaan, kan zich zonder opgave van redenen terugtrekken, een desbetreffende verklaring schriftelijk indienen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst of een dergelijke verklaring sturen naar het e-mailadres: info.nl@colorland.com. Om aan deze deadline te voldoen, volstaat het om een verklaring af te geven vóór het verstrijken ervan via Poczta Polska of een andere entiteit die vervoersdiensten of elektronische post verzorgt. Dergelijke verklaring moet worden verzonden naar het volgende adres van de Dienstverlener: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

10.2 Bij de annulering van de overeenkomst, wordt de overeenkomst als nietig beschouwd en is de Consument ontheven van alle verplichtingen. Wat de partijen hebben doorgegeven, wordt ongewijzigd geretourneerd, tenzij een verandering noodzakelijk was binnen de grenzen van het gewone bestuur. De Consument ontvangt alle betalingen terug samen met de verzendkosten. Als de Consument heeft gekozen voor een wijze om dingen te leveren anders dan de goedkoopste manier van bezorgen die de ondernemer biedt, is de ondernemer niet verplicht om de extra kosten die hij heeft gemaakt terug aan de Consument te betalen. De Consument draagt alleen de directe kosten in verband met het retourneren van de Goederen / Producten aan de Dienstverlener.

10.3 De teruggave dient onmiddellijk plaats te vinden, uiterlijk binnen 14 dagen. Als de Consument vooruitbetalingen heeft gedaan, heeft hij vanaf de datum van vooruitbetaling recht op wettelijke rente.

10.4 De Dienstverlener zal de betaalde prijs terugstorten op het bankrekeningnummer van de Consument of op een andere door de Consument aangegeven wijze.

10.5 De termijn van 14 dagen waarin de Consument zich uit de overeenkomst kan terugtrekken, telt vanaf de leveringsdag van het artikel en bij de levering van de dienst vanaf de sluitingsdatum van de overeenkomst.

10.6 De Consument, die de code op onze site heeft gekocht, heeft het recht om zich binnen 14 dagen uit het contract (vanaf de aankoop van de Try&Buy code) terug te trekken in overeenstemming met de wet.

10.7 Het recht om zich terug te trekken uit een overeenkomst op afstand heeft de Consument geen recht op de overeenkomsten (artikel 38 van de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten):

- de dienstlevering is gestart, met instemming van de Consument, vóór in punt 10.1.1 vermelde termijn,

- met betrekking tot audio- en visuele opnamen en vastgelegd op IT-media gegevensdrager nadat de consument de originele verpakking heeft verwijderd,

- de overeenkomsten voor diensten waarvoor de prijs of vergoeding uitsluitend afhankelijk is van de prijsbeweging op de financiële markt,

- waarin het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of er dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen,

- de voordelen die vanwege hun aard niet kunnen worden terugbetaald of van wie het onderwerp aan een snelle verslechtering onderhevig is,

- het verstrekken van de pers,

- de gokdiensten,

Formulier van terugtrekking uit de overeenkomst

 

11. Aanvullende informatie

11.1 Informatie over methoden en technische maatregelen voor het opsporen en corrigeren van fouten in de ingevoerde gegevens:

11.1.1  Bij het plaatsen van een Bestelling, tot het indrukken het veld "Bestelling" in punt 4.3.9. van de Reglement, de Dienstgebruiker heeft de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens onafhankelijk aan te passen door te klikken op het veld "Ga naar winkelwagen" naast het veld "Ik bestel" en de juiste wijziging van de ingevoerde gegevens.

11.2 Informatie over de regels en methoden voor het opnemen, beveiligen en beschikbaar stellen door de dienstverlener (website) aan tweede pagina bij de inhoud van het gesloten overeenkomst:

11.2.1 De opname, beveiliging en toegang tot de inhoud van het afgesloten overeenkomst voor het aanbieden van elektronische diensten, geschiedt door een passende e-mail te sturen na het sluiten van het contract.

11.2.2 De opname, beveiliging en openbaarmaking van de inhoud van het afgesloten overeenkomst betreffende Product verwaardiging gebeurt op twee manieren:

- door naar het e-mailadres van de Dienstgebruiker gesloten overeenkomst te sturen, en

- door naar de Dienstgebruiker de specificatie van de Bestelling en een aankoopbewijs te zenden.

11.2.3 De inhoud van de gesloten overeenkomst wordt extra vastgelegd en beveiligd in het IT-systeem van de Dienstverlener en op verzoek aan de Dienstgebruiker beschikbaar gesteld.

11.3 Bestandopslag:

11.3.1 In het geval van verwijdering van het bestand de webwinkel verbindt zich ertoe om een e-mail te sturen met betrekking tot het rekeningsaldo.

11.3.2 De projecten gemaakt in de online applicatie:

- bestelde en betaalde projecten worden na 400 dagen na de betalingsdatum van het winkelmandje verwijderd;

- bestelde en onbetaalde projecten worden verwijderd na 90 dagen vanaf de bestellingsdatum van het winkelmandje;

- projecten die aan het winkelmandje zijn toegevoegd, maar niet besteld worden verwijderd na 90 dagen vanaf de van de laatste editie.

11.3.3 Afdrukken:

- toegevoegd aan het winkelmandje – we verwijderen na 90 dagen vanaf de laatste wijzigingsdatum.

- besteld, maar niet betaald – we verwijderen na 90 dagen vanaf de besteldatum van het winkelmandje.

- besteld en betaald - we verwijderen na 60 dagen vanaf de besteldatum van het winkelmandje.

 

12. Slotbepalingen

12.1 De Overeenkomsten die worden gesloten via de website worden gesloten in overeenstemming met de Poolse wetgeving en in de Poolse taal.

12.2 Op zaken die niet onder deze Reglement vallen, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd); De wet op elektronische diensten van 18 juli 2002 (Staatsblad nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd), wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten (Staatsblad 2014, 827).

12.3 Beslechting van geschillen:

12.3.1 Alle geschillen die ontstaan tussen de Dienstverlener en de Dienstgebruiker die ook een consument is in de zin van Artikel 22 1 van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd.) mogen buitengerechtelijk worden behandeld door bemiddeling of beslechting van arbitragecolleges.
Een lijst met permanente arbitragecolleges is te vinden op http://www.pssp.org.pl.
De lijst met de bemiddelaars wordt bijgehouden door elke districtsrechtbank in Polen. De gegevens van de bemiddelaars zijn beschikbaar op de pagina's van de bevoegde rechtbank.

12.3.2 Mogelijke geschillen die tussen de Dienstverlener en de Consument ontstaan in de zin van art. 22 1 van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd.) worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 17 november 1964 (Staatsblad nr. 43), punt 296, zoals gewijzigd).

12.3.3 Mogelijke geschillen die tussen de Dienstverlener en de Klant ontstaan, moeten worden voorgelegd aan de rechtbank die voor de vestigingsplaats van de Dienstverlener bevoegd is.

12.4 Dit reglement is geldt vanaf 01.05.2016 en kan op elk moment door de Dienstverlener worden gewijzigd.

12.4.1 De wijziging van het reglement is geldig binnen de door Cyfrowa Foto Sp. z o. o. aangegeven termijn maar niet eerder dan binnen 10 dagen na de datum van het verstrekken van informatie over zijn wijziging op de website www.colorland.pl, samen met een uniforme tekst van het reglement. De bestellingen voor Goederen/Producten vóór de inwerkingtreding van het nieuw reglement zijn onderworpen aan de regels die zijn vastgelegd in het huidige regelment; de wijziging in het reglment heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen van de verkoopovereenkomst van de Goederen van de Website die eerder zijn vastgelegd. Om de Dienstgebruiker aan de gewijzigde reglement te binden, is acceptatie vereist bij de eerste registratie; het ontbreken van acceptatie komt neer op het beëindigen van de overeenkomst. Bovendien heeft de Dienstgebruiker het recht om de overeenkomst voor het aanbieden van elektronische diensten te beëindigen.

12.4.2 De Dienstgebruiker die Consument is, heeft de mogelijkheid om de buitengerechtelijke klacht- en verhaalprocedure te gebruiken voor het Permanent Hof Consumentengeschillen bij de Provinciale Inspecteur van de Handelsinspectie. Informatie over toegang tot de hierboven genoemde instantie en procedures voor het oplossen van geschillen zijn op het volgende adres te vinden: http://www.uokik.gov.pl, in het tabblad "Afhandeling van de consumentengeschillen".