Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika reglamentuoja uždarosios akcinės bendrovės "Cyfrowa Foto Sp. z o.o." internetinės parduotuvės (toliau – yra www.colorland.com/lt ​​​​​) ir www.colorland.com/lt  kliento (toliau – Klientas arba Paslaugu gavėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Asmens duomenis, kuriuos renka Internetinė parduotuvė, administruoja Uždaroji akcinė bendrovė "Cyfrowa Foto Sp. z o.o.", registracijos ir korespondencijos adresas: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Lenkija, įregistruota Lenkijos teismo registro Verslininkų registre numeriu KRS 0000259700, įmonės kodas 180149478, PVM mokėtojo kodas: 8133469935, El.p.: info.lt@colorland.com – (toliau – Administratorius, arba Internetinės parduotuvės Paslaugų teikėjas, Pardavėjas).

3. Paslaugų gavėjo (Kliento) asmens duomenys yra apdorojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo ir 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

4. Administratorius deda visas pastangas, kad būtų apsaugoti interesai asmenų, kuriems priklauso duomenys, o ypač užtikrina, kad jo renkami duomenys būtų apdorojami pagal įstatymą; renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau neapdorojami pažeidžiant šiuos tikslus; iš esmės teisingi ir atitinkantys tikslus, kuriais yra apdorojami ir saugojami, tokios formos, kuri leidžia identifikuoti asmenis, kuriems priklauso, ne ilgiau, nei tai yra reikalinga apdorojimo tikslui pasiekti.

5. Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos, rašomi didžiąja raide (pvz. Pardavėjas, Internetinė parduotuvė, Elektroninė paslauga) ir atitinka Internetinės parduotuvės Taisyklėse naudojamoms sąvokoms. Internetinės parduotuvės Taisyklės yra patalpintos adresu https://www.colorland.com/lt/naudojimo-salygos ).

6. Tiek Klientai, tiek Paslaugų gavėjai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas ar Prekes. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Klientai ir Paslaugų gavėjai visuomet bus informuoti Svetainėje.

II. DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

7. Administratorius gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

7.1. apdoroti Kliento prekių/paslaugų užsakymus;

7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Administratorius informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

8.1. jei yra Kliento ir/ar Paslaugų gavėjo sutikimas;

8.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis www.colorland.com/lt pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;

8.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

8.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

9. Administratorius apdoroja šiuos Paslaugų gavėjų (Klientų) asmens duomenis: vardą ir pavardę; elektroninio pašto adresą; kontaktinio telefono numerį; adresą (gatvės pavadinimą, namo numerį, buto numerį, pašto indeksą, vietovę, valstybę). Jeigu Paslaugų gavėjai (Klientai) yra juridinis asmuo, Administratorius papildomai apdoroja įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą (PVM mokėtojo kodą).

10. Būtina pateikti 7 p. nurodytus duomenis tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų teikti Elektronines paslaugas Internetinėje parduotuvėje arba sudaryti Produktų pirkimo-pardavimo sutartį. Kiekvienu atveju reikalingi duomenys yra taip pat nurodyti Internetinės parduotuvės Taisyklėse ir prieš pradedant teikti Elektroninę paslaugą ar prieš sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

11. Svetainėje įdiegta Google Analytics reklamos funkcijas, leidžiančias rinkti pranešimus apie demografinius duomenis ir pomėgius.

III. "COOKIES" IR EKSPLOATACINIAI DUOMENYS

12. Paslaugų teikėjas, tam, kad galėtu pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas Svetainėje, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudojama Kliento atpažinimui kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašo Paslaugų teikėjas, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos Klientui gali būti neprieinamos. Paslaugų teikėjas preziumuoja, jog naudodamasis Internetine parduotuve Klientas sutinka su tuo, kad Kliento kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą Klientas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į Paslaugų teikėją bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

13. Paslaugų teikėjas apdoroja failuose "Cookies" išsaugotus duomenis šiems tikslams:

13.1. identifikuoti Paslaugų gavėjus, kaip prisijungusius prie Internetinės parduotuvės, ir parodyti, kad yra prisijungę;

13.2. išsaugoti į krepšelį įdėtus Produktus norint pateikti Užsakymą;

13.3. išsaugoti pildomų Užsakymo formų, anketų duomenis arba prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenis;

13.4. derinti Internetinės parduotuvės tinklalapio turinį su individualiais Paslaugų gavėjo pageidavimais (pvz. dėl spalvų, šrifto dydžio, puslapio išdėstymo) ir optimizuoti naudojimąsi Internetinės parduotuvės tinklalapiu;

13.5. vesti statistiką, kuri atskleidžia, kaip yra naudojamas Internetinės parduotuvės tinklalapis, ir tirti Paslaugų gavėjų poreikius be Paslaugų gavėjų tapatybės nustatymo.

14. Išsami informacija apie nustatymų, susijusių su failais "Cookies", pakeitimus ir jų savarankišką naikinimą populiariausiose interneto naršyklėse yra patalpinta interneto naršyklės pagalbos puslapyje ir žemiau nurodytuose puslapiuose (reikia tik spustelėti pateiktą nuorodą):

"Chrome" naršyklėje

"Firefox" naršyklėje

"Internet Explorer" naršyklėje

"Opera" naršyklėje

"Safari" naršyklėje

15. Paslaugų teikėjas taip pat renka eksploatacinius duomenis (t.y. prisijungimo vardus – IP adresus, domenus), kurie saugomi neribotai ir naudojami statistikoms, padedančioms administruoti Internetinę parduotuvę, sudaryti. Šie duomenys yra kaupiamojo ir anoniminio pobūdžio, t.y. neturi Internetinės parduotuvės tinklalapyje besilankančius asmenis identifikuojančių savybių. Prisijungimo vardai nėra atskleidžiami tretiesiems asmenims.

IV. DUOMENŲ APDOROJIMO PAGRINDAS

16. Paslaugų gavėjas/Klientas laisva valia pateikia savo asmens duomenis, išskyrus tuos atvejus, kai Taisyklėse reikalaujama pateikti asmens duomenis, reikalingus sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį ar Elektroninės paslaugos teikimo sutartį, kurių nepateikus, atsisakoma sudaryti minėtas sutartis. Duomenys, reikalingi sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį ar Elektroninės paslaugos teikimo sutartį, kiekvienu atveju yra pateikiami Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

17. Paslaugų gavėjo/Kliento asmens duomenų apdorojimo pagrindą sudaro būtinybė vykdyti sutartį, kurios Paslaugų gavėjas/Klientas yra šalimi, arba imtis jo prašymu veiksmų iki šios sutarties sudarymo. Apdorojant duomenis gaminamų produktų ar Administratoriaus paslaugų tiesioginio marketingo tikslais, tokio apdorojimo pagrindą papildomai sudaro Paslaugų gavėjo/Kliento sutikimas.

V. TEISĖ KONTROLIUOTI, PRIEITI PRIE SAVO DUOMENŲ TURINIO IR JUOS KEISTI

18. Paslaugų gavėjas turi teisę prieiti prie savo asmens duomenų turinio ir juos keisti.

19. Klientas ir/ar Paslaugų gavėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis Paslaugų teikėjas surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Klientas/Paslaugų teikėjas turi iš anksto kreiptis į Paslaugų teikėją el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.

20. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Klientas ir/ar Paslaugų gavėjas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Paslaugų davėją elektroniniu pašto adresu prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

21. Klientas ir/ar Paslaugų gavėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Administratorius turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Administratorius yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Klientu ir/ar Paslaugų gavėju, ar jeigu Administratorius yra pastebėjęs atitinkamo Kliento ir/ar Paslaugų gavėjo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

22.Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Klientas ir/ar Paslaugų gavėjas gali kreiptis į Administratorių paštu info.lt@colorland.com

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Internetinėje parduotuvėje gali būti pateiktos nuorodos į kitus tinklalapius. Administratorius ragina prieš pereinant į kitus tinklalapius susipažinti su juose nustatyta privatumo politika. Ši privatumo politika taikoma tik šiai Internetinei parduotuvei.

24. Administratorius naudoja technines ir organizacines priemones, užtikrinančias apdorojamų asmens duomenų apsaugą, atsižvelgdamas į apsaugomų duomenų rizikas ir kategorijas, o ypač apsaugo duomenys nuo jų atskleidimo neįgaliotiems asmenims, jų atėmimo neįgaliotų asmenų, apdorojimo pažeidžiant galiojančius įstatymus, pakeitimo, praradimo, apgadinimo ar sugadinimo.

25. Paslaugų teikėjas suteikia šias technines priemones, užkertančias kelią neįgaliotiems asmenims gauti ir keisti elektroniniu būdu siunčiamus asmens duomenis:

25.1. Duomenų rinkinio apsauga nuo neleistinos prieigos.

25.2. Prieiga prie Paskyros tik įrašius savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

26. Ši Privatumo politika galioja nuo 2015 m. gruodžio 7 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Klientai ir/ar Paslaugų gavėjai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.