PRIVATUMO POLITIKA isigalioja nuo 2020 m. gegužes 4 d.

pdf_image

Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Asmeninių duomenų, surinktų per Internetinę parduotuvę, Administratoriumi yra įmonė UAB Cyfrowa Foto Spółka, kurios būstinė yra Zaczernie 190, 36 – 062 Zaczernie, Lenkijoje, įrašyta Nacionaliniame teismo registre į Verslininkų registrą numeriu KRS 0000259700, PVM MK: 8133469935, Įmonės kodas 180149478, elektroninio pašto adresas info.lt@colorland.com – toliau vadinama „Administratoriumi” ir tuo pačiu metu būdama Internetinės parduotuvės Paslaugų teikėjas ir Pardavėjas.
1.2. Gavėjo (Kliento) asmens duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau „Reglamentas”, pagal 2018 m. gegužės 10 d. įstatymo nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos bei 2002 m. liepos 18 d. įstatymą dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu (Įstatymų leidinys Nr. 144, poz. 1204 su pakeitimais).
1.3. Administratorius deda visas pastangas, kad būtų apsaugoti asmenų, kuriems priklauso duomenys, interesai, o ypač užtikrina, kad jo renkami duomenys būtų apdorojami pagal įstatymus; renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau neapdorojami pažeidžiant šiuos tikslus; iš esmės teisingi ir atitinkantys tikslus, kuriais yra apdorojami ir saugojami, tokios formos, kuri leidžia identifikuoti asmenis, kuriems priklauso, ne ilgiau, nei tai yra būtina apdorojimo tikslui pasiekti.
1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos (žodžiai, frazės, akronimai), rašomos didžiąja raide (pvz. Pardavėjas, Internetinė parduotuvė, Elektroninė paslauga), suprantamos taip kaip jos apibrėžtos Internetinės parduotuvės Naudojamo sąlygose, kurias galima rasti šiuo adresu: https://www.colorland.com/lt/naudojimo-salygos ).

2. DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR APIMTIS
2.1. Administratorius renka asmens duomenis šiems tikslams: sutartinių santykių tarp Paslaugų teikėjo (Pardavėjo) ir Paslaugų gavėjo (Kliento) nustatymas; turinio sudarymas, pakeitimas, vykdymas arba nutraukimas, apimantis Elektroninių Paslaugų teikimą per Internetinę parduotuvę arba Produktų pardavimo sutarties sudarymą ir vykdymą bei produktų pristatymą Klientui. Administratoriaus paslaugų bei nuosavų produktų tiesioginė rinkodara. Svetainėje buvo įjungtos Google Analytics reklamos funkcijos, leidžiančios rinkti demografinių duomenų bei susidomėjimo ataskaitas.
2.2. Asmens duomenų gavėjai: naudojančio Internetinėje parduotuvėje pristatymo būdą paštu arba per kurjerį, Kliento atveju, Administratorius suteikia surinktus Kliento asmens duomenis vežėjui, vykdančiam siuntas Administratoriaus prašymu, nustatytoje apimtyje ir ne ilgiau, nei tai būtina pristatymo realizavimui.
2.3. Naudojančio Internetinėje parduotuvėje elektroninio mokėjimo būdą arba mokėjimo kortele Kliento atveju, Administratorius suteikia surinktus Kliento asmens duomenis subjektui, aptarnaujančiam aukščiau minėtus mokėjimus Internetinėje Parduotuvėje, nustatytoje apimtyje ir ne ilgiau, nei tai būtina mokėjimui atlikti.
2.4. Administratorius apdoroja šiuos Paslaugų gavėjų (Klientų) asmens duomenis: vardą ir pavardę; elektroninio pašto adresą; kontaktinio telefono numerį; adresą (gatvės pavadinimą, namo numerį, buto numerį, pašto indeksą, vietovę, valstybę). Jeigu Paslaugų gavėjai (Klientai) yra juridiniais asmenimis, Administratorius papildomai apdoroja įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą (PVM mokėtojo kodą).
2.5. Nurodytų 2.3. punkte asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas Elektroninių paslaugų per Internetinę parduotuvę teikimui arba Produktų pardavimo Sutarties sudarymui, o jų nepateikimas neleis sudaryti konkrečios sutarties. Kiekvienu atveju reikalingi duomenys yra taip pat nurodyti Internetinės parduotuvės Naudojimo sąlygose ir prieš pradedant teikti Elektroninę paslaugą ar prieš sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
2.6.Svetainėje buvo įjungtos Google Analytics reklamos funkcijos, leidžiančios rinkti demografinių duomenų bei susidomėjimo ataskaitas:
2.7.Kai kurios svetainės sritys gali naudoti slapukus, t.y. mažus tekstinius failus siunčiamus į interneto naudotojo kompiuterį, kurie identifikuoja jį siekiant supaprastinti arba atšaukti operaciją. Slapukai nėra kenksmingi kompiuteriui bei naudotojui ar jo duomenims. Slapukų veikimo sąlyga yra sutikimas jų įjungimui naršyklės nustatymuose ir nepašalinimas jų iš disko;
2.8. Mūsų klientų asmens duomenys, surinkti slapukų pagalba, nėra atskleidžiami tretiesiems asmenims;
2.9. Jeigu nenorite, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, galite atsisakyti jų arba išjungti juos naudodami savo naršyklę. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad išjungus slapukus, galimybės naršyti mūsų bei kitose svetainėse bus apribotos;
2.10. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi automatiškai (įskaitant profiliavimo forma), tačiau tai Jums nesukels jokių teisinių pasekmių ar panašiai reikšmingai neįtakos Jūsų situacijos. Cyfrowa Foto bendrovės atliekamas asmens duomenų profiliavimas reiškia Jūsų duomenų apdorojimą (taip pat automatiškai) naudojant duomenis tam tikros informacijos apie Jus įvertinimui, ypač asmeninių poreikių bei susidomėjimų tyrimui arba prognozėms. Jus turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su profiliavimu.

3. SLAPUKAI (COOKIES) IR EKSPLOATACINIAI DUOMENYS
3.1. Slapukai (Cookies) – maži informacinių duomenų failai, siunčiami serveriu ir išsaugomi jūsų galinėje įrangoje (kompiuterio kietąjame diske, planšetiniame kompiuteryje ar išmaniojo telefono atminties kortelėje - priklausomai nuo to, kokį įrenginį naudojate apsilankę mūsų Internetinėje parduotuvėje) ir naudojami lankantis interneto svetainėse. Išsamią informaciją apie slapukus, taip pat jų sukūrimo istoriją galite rasti pvz. čia: https://lt.wikipedia.org/wiki/Slapukas
3.2.Paslaugų teikėjas apdoroja failuose "Cookies" išsaugotus Internetinės parduotuvės lankytojų duomenis šiems tikslams:
a) identifikuoti Paslaugų gavėjus, kaip prisijungusius prie Internetinės parduotuvės, ir parodyti, kad yra prisijungę;
b) išsaugoti į krepšelį įdėtus Produktus norint pateikti Užsakymą;
c) išsaugoti pildomų Užsakymo formų, anketų duomenis arba prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenis;
d) pritaikyti svetainę pagal lankytojo parinktis (pvz. dėl spalvų, šrifto dydžio, puslapio išdėstymo) ir optimizuoti Internetinės parduotuvės naudojimą;
e) vesti anoniminę statistiką, kuri atskleidžia, kaip yra naudojamas Internetinės parduotuvės tinklalapis, ir tirti Paslaugų gavėjų poreikius be Paslaugų gavėjų tapatybės nustatymo.
3.3. Daugelyje naršyklių įdiegtos nuostatos, kuriose numatytas automatiškas slapukų priėmimas. Kiekvienas turi galimybę nustatyti slapukų naudojimo sąlygas savo naršyklės nustatymuose. Tai reiškia, kad galite, pvz. iš dalies (pvz. laikinai) apriboti arba visiškai išjungti parinktį išsaugoti slapukus savo kompiuteryje – tačiau kai kuriais atvejais naršant gali atsirasti tam tikrų funkcinių Internetinės Parduotuvės apribojimų (pvz. gali būti neįmanoma pereiti Užsakymo žingsnius naudojant Užsakymo formą).
3.4. Naršyklės nustatymai slapukų failų išsaugojimui yra svarbūs dėl sutikimo naudoti slapukų failus mūsų Internetinėje Parduotuvėje – pagal įstatymą, toks sutikimas gali būti išreikštas taip pat naršyklės nustatymu.
3.5. Išsamią informaciją apie slapukų priežiūros galimybes ir metodus ir jų savarankišką pašalinimą rasite interneto naršyklių nuostatose ir žemiau nurodytuose puslapiuose (tiesiog paspauskite nuorodą):
a) Chrome naršyklė
b) Firefox naršyklė
c) Internet Explorer naršyklė
d) Opera naršyklė
e) Safari naršyklė
3.6. Paslaugų teikėjas taip pat renka eksploatacinius duomenis (t.y. prisijungimo vardus – IP adresus, domenus), kurie saugomi neribotai ir naudojami statistinėms duomenims, padedančioms administruoti Internetinę parduotuvę, sudaryti. Šie duomenys yra kaupiamojo ir anoniminio pobūdžio, t.y. juose nėra Internetinės parduotuvės lankytojų identifikavimo požymių. Prisijungimo vardai nėra atskleidžiami tretiesiems asmenims.

4. DUOMENŲ APDOROJIMO PAGRINDAS
4.1. Paslaugų gavėjas/Klientas laisva valia pateikia savo asmens duomenis, tačiau Naudojimo sąlygose nurodytų asmens duomenų, būtinų sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį ar Elektroninės paslaugos teikimo sutartį nesuteikimas, lemią atsisakymą sudaryti minėtas sutartis. Duomenys, reikalingi sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį ar Elektroninės paslaugos teikimo sutartį, kiekvienu atveju yra nurodomi Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
4.2. Duomenų apdorojimo pagrindas yra susijęs su Paslaugų gavėjo (Kliento) veiksmais Internetinėje parduotuvėje. Paslaugų gavėjo/Kliento asmens duomenų apdorojimo pagrindą sudaro būtinybė vykdyti sutartį, kurios Paslaugų gavėjas/Klientas yra šalimi, arba imtis jo prašymu veiksmų iki šios sutarties sudarymo. Apdorojant duomenis Administratoriaus paslaugų bei nuosavų produktų tiesioginės rinkodaros ir Google Analytics reklaminių funkcijų įgyvendinimo atveju, tokio apdorojimo pagrindas yra (1) išankstinis Paslaugų gavėjo / Kliento sutikimas arba (2) teisiškai pagrįstų Administratoriaus tikslų įgyvendinimas. Teisiškai pągristu tikslu ypač laikoma Administratoriaus paslaugų bei nuosavų produktų tiesioginė rinkodara.

5. KONTROLĖS, PRIEIGOS PRIE NUOSAVŲ DUOMENŲ BEI JŲ KEITIMO TEISĖ / TEISĖ KONTROLIUOTI, PRIEITI PRIE SAVO DUOMENŲ TURINIO IR JUOS KEISTI
5.1. Paslaugų gavėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti, pašalinti ir apriboti tvarkymą, teisę į duomenų perdavimą, teisę prieštarauti apdorojimui, teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo metu, nepažeidžiant duomenų tvarkymo teisėtumo, kuris buvo padarytas remiantis atšauktu sutikimu prieš jo atšaukimą ir teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei laikoma, kad asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Reglamento nuostatas.
5.2. Asmens duomenys bus apdorojami per tam tikrą laikotarpį, kol nustos asmens duomenų tvarkymo pagrindas o pasibaigus jo galiojimui, per pretenzijų Administratoriui ar jo atžvilgiu senaties terminą, ir statistikos bei atsiskaitymo tikslais, pvz., duomenys, pateikti siekiant sudaryti ir įvykdyti Pardavimo sutartį arba Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, jie bus tvarkomi per sutarties galiojimo laikotarpį, o po jo pabaigos, per pretenzijų priklausančių Administratoriui ar jo atžvilgiu senaties terminą.
5.3.Siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytas teises galite pasinaudoti paskyros parinktimis arba siųsti atitinkamą pranešimą el. pašto adresu: info.lt@colorland.com , bei raštu administratoriaus adresu, o taip pat elektroniniu paštu Asmens duomenų apsaugos pareigūnui: odo@cyfrowafoto.com

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Internetinėje parduotuvėje gali būti pateiktos nuorodos į kitus tinklalapius. Administratorius ragina prieš pereinant į kitas svetaines susipažinti su juose nustatyta privatumo politika. Ši privatumo politika taikoma tik šiai Internetinei parduotuvei.
6.2.Administratorius naudoja technines ir organizacines priemones, užtikrinančias apdorojamų asmens duomenų apsaugą, atsižvelgdamas į apsaugomų duomenų rizikas ir kategorijas, o ypač apsaugo duomenys nuo jų atskleidimo neįgaliotiems asmenims, jų atėmimo neįgaliotų asmenų, apdorojimo pažeidžiant galiojančius įstatymus, pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo. Administratorius užtikrina asmens duomenų apsaugos laipsnį, kuriame atsižvelgiama į techninių žinių būklę, asmens duomenų tvarkymo pobūdį, taikymo sritį, kontekstą ir tikslus, bei asmenų, susijusių su šiais duomenimis, teisių ir laisvių pažeidimo riziką.
6.3. Paslaugų teikėjas suteikia šias technines priemones, užkertančias kelią neįgaliotiems asmenims gauti ir keisti elektroniniu būdu siunčiamus asmens duomenis: Duomenų rinkinio apsauga nuo neleistinos prieigos. Prieiga prie Paskyros tik įrašius savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.