Fotokalendorius
Formatai

A5

Format Stalo fotokalendorius A5

Stovintis stalo kalendorius patogiu A5 formatu. Atversto kalendoriaus matmenys: 21x12cm

Fotokalendorius A4 vertikalus

Formatai Fotokalendorius A4

Kalendorius patogiam formate su standartiniais matmenimi horizontalus 32x22,5cm ir vertikalus 22,5x32cm

Fotokalendorius A3 vertikalus

Formatai Fotokalendorius A3

Geriausiai parduodamas kalendorius su neįprastais matmenimi horizontalus 32x45cm ir vertikalus 45x32cm

Fotokalendorius XL vertikalus

Formatai Fotokalendorius XL

Didelio formato kalendorius su neįprastais matmenimi 33x60,5cm