Interneto paslaugos, kurias galima rasti adresu https://www.colorland.com/lt  (toliau "Tinklalapis"), vadovauja bendrovė Cyfrowa Foto Sp. z oo, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, įmonės kodas: 0000259700, el. pašto adresas: info.lt@colorland.com (toliau - Paslaugų teikėjas)

 

1. Bendrosios nuostatos

1. Taisyklės apibrėžia elektroniniu būdu teikiamų paslaugų rūšis ir apimtį, elektroninių paslaugų teikimo sąlygas, elektroninių paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygas, paslaugų teikimo taisykles ir sąlygas iš svetainės

Lenkijos Respublikos, visų pirma Taisyklių ir sąlygų, susijusių su užsakymų į paslaugą pateikimu svetainėje, kainos ar atlyginimo mokėjimas, išlaidos, pristatymo data ir būdai, pranešimas apie sutarties atsisakymą iš vartotojų ir skundo nagrinėjimo tvarka.

2. Informacija apie Svetainėje pateiktus Produktus / Prekes / Paslaugas, ypač aprašymai, techniniai parametrai ir kainos, nėra pasiūlymu pardavimo pagal Civilinį kodeksą, bet kvietimas sudaryti sutartį.

3. Paslaugų gavėjas turi teisę ir privalo naudotis Svetaine pagal numatytą paskirtį.

4. Paslaugų gavėjas privalo susilaikyti nuo bet kokio elgesio, galinčio neigiamai paveikti tinkamą Svetainės veikimą, įskaitant visų pirma bet kokį interneto svetainės turinio arba jo techninių elementų trukdymą, įskaitant neteisėto turinio teikimas / siuntimas. Paslaugų gavėjas, priimdamas Taisyklių turinį, pareiškia, kad jis nepažeis aukščiau nurodytų draudimų.

5. Savininkas, teikdamas Produktus / Produktus / paslaugas, teikia be defektų ..

1.2. Apibrėžimai

1.2.1. INTERNETO PASLAUGA - Paslaugų teikėjo paslaugą galima rasti interneto adresu https://colorland.com/lt

1.2.2. SAVININKAS - svetainės savininkas yra bendrovė Cyfrowa Foto Sp. z oo, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, įmonės kodas: 0000259700, el. pašto adresas: info.lt@colorland.com (toliau - Paslaugų teikėjas), telefonas: +370 62910232 (Skambučio kaina nustatoma pagal Jūsų ryšio operatoriaus nustatytus tarifus).

1.2.3 Darbo diena – bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus įstatyme numatytas švenčių ir nedarbo dienas.

1.2..4. Užsakymo forma – Interneto svetainėje patalpinta interaktyvi forma, leidžianti Klientui pasirinkti Projektą, jį papildyti ir pateikti Užsakymą.

1.2.5. Darbo valanda – viena pilna valanda (60 min.), Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.

1.2.6.KLIENTAS - juridinis asmuo, organizacinis padalinys, kuris nėra juridinis asmuo, kuris pagal įstatymą suteikia teisnumą, fizinis asmuo, kuris nėra vartotojas, kaip apibrėžta 1 straipsnyje. 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinio kodekso (įstatymų leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais) 221 straipsnis arba Vartotojas;

1.2.7. VARTOTOJAS - fizinis asmuo, perkantis tinklalapyje, kuris nėra tiesiogiai susijęs su jo verslu ar profesine veikla, t.yY. Vartotojas, kaip apibrėžta 6 straipsnyje. 221 d. 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinio kodekso (įstatymų leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais);

1.2.8. Paskyra – Paslaugų gavėjo suteiktu individualiu pavadinimu (prisijungimo vardu) ir slaptažodžiu pažymėtas išteklių rinkinys Paslaugų teikėjo teleinformacinėje sistemoje, kurioje yra kaupiami Paslaugų gavėjo duomenys, įskaitant informaciją apie pateiktus Užsakymus.

1.2.9. Privatumo politika– dokumentas pridedamas kaip šių Taisyklių priedas Nr. 1.

1.2.10. PRODUKTAS / PREKĖ / PASLAUGA - tai darbas, kuris yra Tinklalapio vykdomas kilnojamasis objektas pagal Projektą, kurį apibrėžia ir papildo Paslaugų gavėjas ir kuris yra arba turi būti susitarimu tarp gavėjo ir tinklalapio.

1.2.11. Projektas – Interneto svetainėje pateiktas būsimojo Produkto šablonas, papildytas Kliento tekstiniais, grafiniais ir spalviniais elementais.

1.2.12. Elektroninės prekybos taisyklė arba Taisyklės  – šios taisyklės.

1.2.13. Paslaugų gavėjas – veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiama elektronine paslauga.

1.2.14 Paslaugų teikėjas  – Uždaroji akcinė bendrovė ,,Cyfrowa Foto Sp. z o.o.", buveinės adresas: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Lenkija, įmonės kodas 9000372959, elektroninio pašto adresas:   info.lt@colorland.com , telefonas: +370 62910232 (Skambučio kaina nustatoma pagal Jūsų ryšio operatoriaus nustatytus tarifus).

1.2.15. Užsakymas – Kliento valios pareiškimas Užsakymo formoje, kuris sudaro pasiūlymą sudaryti produkto gamybos sutartį Interneto svetainėje.

1.2.16. UŽSAKYMO TIKRINIMAS

Teigiamą užsakymo patikrinimą sudaro:

-teisingai užpildyta užsakymo forma

-išsiųsdamas Paslaugų gavėjui pasirinktą ir priimtą Projektą / Užsakymą - išsiųsdamas už Užsakytą mokestį

 

2. Elektroninių paslaugų rūšys ir apimtis

2.1. Paslaugų teikėjas teikia Interneto svetainėje šias elektronines paslaugas:

2.1.1. Tvarko Paskyras Interneto svetainėje.

Paskyra - naudotis Paskyra leidžiama atlikus kartu du žingsnius paeiliui – (1) užpildžius Registracijos formą, (2) bakstelėjus lauką „Registruotis”. Registracijos formoje reikia nurodyti šiuos Paslaugų gavėjo duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir individualų slaptažodį.

2.1.2. Suteikia galimybę pateikti Užsakymą Interneto svetainėje pildant Užsakymo formą.

Užsakymo forma – naudotis Užsakymo forma pradedama įdėjus pirmą Produktą į Internetinės parduotuvės elektroninį krepšelį. Užsakymas yra pateiktas, jeigu yra atlikti visi du žingsniai paeiliui – (1) užpildžius Užsakymo formą ir (2) bakstelėjus lauką  „Užsakyti” – iki šio momento yra galimybė savarankiškai keisti įvedamus duomenis (šiuo atveju reikia vadovautis ekrane pateikiamais nurodymais ir Interneto svetainėje patalpinta informacija). Užsakymo formoje reikia pateikti šiuos duomenis: vardą ir pavardę/įmonės pavadinimą, adresą (gatvės pavadinimą, namo/buto numerį, pašto indeksą, vietovę, savivaldybę, valstybę), elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį, Produktą/us, Produkto/ų savybes, Produkto/ų kiekį, jo pristatymo vietą ir būdą, mokėjimo būdą. Jeigu Paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo, būtina taip pat pateikti įmonės pavadinimą ir PVM mokėtojo kodą.

Naujienlaiškis – naudotis Naujienlaiškiu galima pateikus Interneto svetainėje patalpintoje formoje elektroninio pašto adresą, į kurį turi būti siunčiami naujausi Naujienlaiškio leidiniai, ir bakstelėjus lauką „Išsaugoti”. Naujienlaiškį galima taip pat užsakyti pažymint atitinkamą ,,checkbox” Paskyros kūrimo metu – sukūrus Paskyrą, laikoma, kad Paslaugų gavėjas užsakė Naujienlaiškį.

 

3. Elektroninių paslaugų teikimo sąlygos

3.1. Paslaugų teikėjas nemokamai teikia elektronines paslaugas.

3.2. Sutarties galiojimo laikotarpis:

3.2.1. Elektroninės paslaugos teikimo sutartis dėl Paskyros tvarkymo Interneto svetainėje sudaroma neterminuotam laikotarpiui.

3.2.2. Elektroninės paslaugos teikimo sutartis, suteikianti galimybę pateikti Užsakymą Interneto svetainėje užpildžius Užsakymo formą, sudaroma neterminuotam laikotarpiui ir yra nutraukiama Klientui pateikus Užsakymą arba atsisakius jį pateikti pateikimo metu.

3.3. Techniniai reikalavimai, taikomi darbui su teleinformacine sistema, kuria naudojasi Paslaugų teikėjas:

3.3.1. Kompiuteris, planšetė arba kitas galinis įrenginys privalo turėti prieiga prie interneto ir prie elektroninio pašto.

3.3.2. Interneto naršyklė, įdiegta įrenginyje su prieiga prie interneto: ,,Mozilla Firefox” 17.1 ir aukštesnė versija, ,,Internet Explorer” 9.0 ir aukštesnė versija, Opera 11 ir aukštesnė versija, ,,Google Chrome” 17 ir kitos. Mūsų redaktorius geriausiai veikia su Google Chrome narśykle . Rekomenduojama ekrano rezoliucija: 1280x1024.

3.3.3. Interneto naršyklėje įjungta ,,Java Script” ir failų ,,Cookies” funkcijos.

3.3.4. 10+ versijos ,,Adobe Flash” leistuvas (atsisiųsti: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ ), skirtas Interneto naršyklei tam, kad galima būtų įrašyti failus su tekstiniais, grafiniais ir spalviniais elementais ir naudotis Projektais.

 

4. Produkto gamybos sutarties sudarymo sąlygos

4.1. Sutartis dėl elektroninių paslaugų teikimo, apimanti paskyros valdymą svetainėje.

4.1.1. Sutarties dėl elektroninių paslaugų teikimo sudarymas, kuriuo siekiama išlaikyti Sąskaitą užpildydami užsakymo formą, patikrinkite sukurtą paskyrą ir įveskite slaptažodį- kai pateikiamas užsakymas, paskyra sudaroma.

4.2. Elektroninių paslaugų teikimo sutartis - tai galimybė pateikti užsakymą svetainėje, užpildžius užsakymo formą.

 

5. Produkto sutarties sudarymo sąlygos

5.1 Skelbimai, reklaminiai skelbimai, kainos ir kita informacija apie tinklalapyje pateiktus produktus, ypač jų aprašymai, techniniai ir našumo parametrai bei kainos, yra tik kvietimas sudaryti sutartį, kaip apibrėžta 1 straipsnyje. 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinio kodekso 71 str. (Įstatymų leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais)

5.2 Svetainėje rodoma Produkto kaina nurodyta EUR ir apima visus komponentus, įskaitant PVM, muitą ir visus kitus komponentus. Tačiau kainos neapima pristatymo išlaidų, kurios nurodomos pateikiant užsakymą.

5.3. Svetainėje rodoma Produkto kaina yra privaloma tuo metu, kai teikia Paslaugų teikėjas. Ši kaina nepasikeis neatsižvelgiant į kainų pokyčius svetainėje, kurie gali atsirasti dėl tam tikrų produktų, kai užsakymo šalis pateikia užsakymą.

5.4 Produkto veiklos sutarties sudarymas naudojant Užsakymo formą.

5.4.1 Sutarties dėl Produkto įgyvendinimo sutarties sudarymo tikslas yra iš anksto pateiktas užsakymas pagal punktą. 4.2.

5.4.2 Pateikę užsakymą pagal 4.2. Interneto paslauga tuoj pat patvirtina jos gavimą. Užsakymo gavimo patvirtinimas ir jo priėmimas vyksta siunčiant el. laišką, kuriame yra: visų esminių Užsakymo elementų patvirtinimas, Tinklalapio deklaracija apie Užsakymo priėmimą, svetainės pareiškimas apie mokėjimo gavimą ir rezervavimą, apie Užsakymo vykdymo priėmimą ir planuojamą išsiuntimo datą.

5.4.3 Po teigiamo patvirtinimo, nurodyto punkte 1.2.16 sudaroma sutartis dėl Produkto vykdymo tarp Gavėjo ir Svetainės.

5.5 Kiekviena Produkto įgyvendinimo sutartis bus patvirtinta sąskaitoje faktūroje arba kitame pirkimo patvirtinimo dokumente.

5.6 Produktaa turi papildomas informacijas:

Paskutiniame gaminio puslapyje yra brūkšninis kodas, viršelyje yra brūkšninis kodas ir svetainės logotipas.

5.7 Paslaugų teikėjas privalo pristatyti užsakytas prekes per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo teigiamo užsakymo patvirtinimo dienos.

5.8 Nestandartinių produktų atveju, dėl individualių susitarimų su klientu,  yra galimybė individualiai įvertinti/iškainuoti tokius produktus.

 

6. Mokėjimo būdai

6.1 Svetainėje pateikiami šie mokėjimo būdai: PAYSERA, PAYPAL ir PAYLANE.

 

7. Pristatymo būdai

7.1 Interneto svetainė siūlo šiuos Produktų pristatymo būdus:

7.1.1 Kurjerio siunta - pristatymas į nurodytą Gavėjo adresą.

7.1.2 Kurjerio siunta - Paštomatai (atsiėmimas iš nurodyto paštomato)

7.1.3 Kurjerio paslauga ar kitas transporto paslaugų teikėjas veikiantis Lietuvoje.

7.2 Visos pristatymo išlaidos nurodomos Užsakymo pateikimo metu. Jos priklauso nuo Kliento pasirinkto pristatymo būdo.

7.2.1 Pristatymo kaina nuo 2,10€. Siuntimo kainos kinta priklausomai nuo pasirinktos transporto rūšies, taip pat produkto ir pasirinktos paskirties šalies.

7.3 Pristatymo laikas yra 4 darbo dienos (Omniva) arba 2-3 darbo dienos (DPD, DPD Pickup Point), skaičiuojamos nuo siuntos išdavimo iš sandelio.

7.4 Pristatymo terminas – laikotarpis, kol Produktas bus jam pristatytas, apima Produkto Internetinėje svetainėje paruošimo terminą ir Produkto pristatymo vežėjo laiką. Nurodytas pristatymo laikas neapima gamybos laiko. Gamybos laikas yra 3 darbo dienos visiems produktams, išskyrus A3 / A4 kalendorius ir nuotraukas, kurių gamyba trunka 1 darbo dieną.

7.4.1 Bendras ir maksimalus užsakymo realizacijos terminas negali viršyti 14 darbo dienų. Šis laikas turėtų būti skaičiuojamas darbo dienomis tokiu būdu: nuo teigiamo užsakymo patikrinimo momento iki užsakymo išsiuntimo Klientui momento.

7.4.2. patikimų duomenų valdytojo rinkodaros partnerių;
     a) Google LLC  dėl Google Analytics naudojimo;
     b) Hubspot Inc dėl Hubspot" naudojimo;
     c) Facebook naudojantis Pixel naudojimu;
     d) Trustpilot, susijęs su prašymu nusiųsti Kliento nuomonę apie pirkimą, atliktą mūsų internetinėje parduotuvėje.

7.5 Siuntos pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio.

 

8. Elektroninių paslaugų teikimo sutarčių nutraukimo sąlygos

8.1 Paslaugų teikimo sutarties nutraukimas elektroniniu būdu:

8.1.1 Elektroniniu būdu gali būti nutraukta nuolatinio pobūdžio neterminuota paslaugų teikimo sutartis dėl Paskyros tvarkymo Interneto svetainėje.

8.1.2 Paslaugų gavėjas gali nutraukti sutartį dėl Paskyros tvarkymo, išsiųsdamas atitinkamą elektroninį pareiškimą el. pašto adresu: info.lt@colorland.com arba raštu Paslaugų teikėjo adresu (Zaczernie 190, 36-092 Zaczernie, Lenkija).

8.1.3 Paslaugų teikėjas gali nutraukti nuolatinio pobūdžio neterminuotą paslaugų teikimo sutartį elektroniniu būdu tais atvejais, kai Paslaugų gavėjas pateikia neteisėto pobūdžio informaciją.

8.1.4 Sutarties galiojimas pasibaigia praėjus 7 dienoms nuo pareiškimo nutraukti sutartį pateikimo datos (nutraukimo terminas).

8.1.4.1 Paslaugų gavėjas taip pat turi galimybę nedelsiant nutraukti Sąskaitos sutartį svetainėje, naudodamasis Paskyroje esančiomis galimybėmis - šiuo tikslu paskyros skydo skirtuke "Paskyros nustatymai", spustelėkite langelį "Pašalinti paskyrą" ir Paslaugų gavėjas gaus jūsų el. pašto adreso nuorodą į procesą, kuris patvirtina prašymą ištrinti paskyrą. Turėtumėte spustelėti siunčiamą nuorodą ir šiuo metu nutraukiama elektroninės paslaugos teikimo sutartis, susijusi su sąskaita tinklalapyje.

8.1.5 Nutraukimas sukelia teisinių santykių pasibaigimą, tačiau nepašalina teisinių pasekmių, kurie atsirado anksčiau – sutarties galiojimo metu.

8.2 Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas gali bet kuriuo metu nutraukti paslaugų teikimo sutartį elektroniniu būdu šalių susitarimu.

 

9. Skundų procedūra Vartotojams

9.1 Skundai dėl gaminio nesilaikymo su sutartimi:

Interneto tarnybos atsakomybės vartotojui pagrindas ir apimtis už gaminio nesilaikymą sutartyje yra išdėstyti 2014 m. Gegužės 30 d. Aktu. dėl vartotojų teisių ( 2014", 827):

  • Pranešti apie Produkto neatitikimą sutarčiai ir pateikti atitinkamą reikalavimą galima siunčiant elektroninį  laišką el. pašto adresu: info.lt@colorland.com arba raštu įmonės adresu (Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Lenkija).

  • Produktą reikia pristatyti įmonės adresu, jeigu to reikia jo atitikimo sutarčiai nustatyti.

  • Interneto svetainė nedelsiant atsako į Kliento reikalavimą, bet ne ilgiau kaip per 10 dienų. Atsakymas į pretenziją išsiunčiamas Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitu Kliento nurodytu būdu.

  • Jeigu Produktui taikoma garantija, Interneto svetainė praneša, kad Produktui taikoma garantija neatima, neapriboja ir nesustabdo Kliento teisių pareikšti pretenziją dėl Produkto neatitikimo sutarčiai.

  • Paslaugų teikėjas tam tikrai prekių rūšiai suteikia tam tikrą laiko tarpą galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios terminas ir kitos sąlygos nurodoma prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Paslaugos teikėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

9.2 Pretenzijos dėl Internetinės svetainės elektroninių paslaugų teikimo. - Pretenzijas dėl Internetinės svetainės elektroninių paslaugų teikimo Paslaugų gavėjas gali teikti siųsdamas elektroninį laišką el. pašto adresu: info.lt@colorland.com

Aukščiau minėtame elektroniniame laiške rekomenduojama nurodyti kuo daugiau informacijos ir aplinkybių dėl pretenzijos objekto, ypač neatitikimų rūšį ir jų nustatymo datą, bei kontaktinius duomenis – visa tai palengvina ir pagreitina Paslaugų teikėjui pretenzijos išnagrinėjimą.

Paslaugų teikėjas išnagrinėja pretenziją nedelsiant, ne ilgiau kaip per 10 dienų.

Paslaugų teikėjo atsakymas į pretenziją siunčiamas Paslaugų gavėjo pretenzijoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitu Paslaugų gavėjo nurodytu būdu.

9.3 Paslaugų teikėjo atsakymas į skundą siunčiamas Vartotojų el. Pašto adresu, pateiktu skundo formoje arba kitu būdu, kurį pateikia Vartotojas.

Jei skundas priimtas, Paslaugų teikėjas grąžins skundo siuntimo išlaidas. Jei Vartotojas pasirinko būdą, kaip pristatyti kitus dalykus, išskyrus pigiausią įprastą Paslaugų teikėjo siūlomą pristatymo metodą, Paslaugų teikėjas neprivalo grąžinti papildomų išlaidų, kurias patyrė Vartotojas.

9.4 Pretenzijos dėl mokėjimo neaptarnavimo arba netinkamo aptarnavimo:

9.4.1 Pretenzijos dėl mokėjimo neaptarnavimo arba netinkamo aptarnavimo turi būti siunčiamos atsiskaitymų tarpininkui tiesiogiai į jo el. paštą, pildant kontakto formą arba telefonu – pagal šio atsiskaitymų tarpininko nustatytas elektroninių mokėjimų paslaugų teikimo taisykles:  

PaySera - kontakto forma; telefonas +370 5 2071558 ; el. paštas: pagalba@paysera.lt ; adresas: Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.

9.5. Skundų procedūra Klientams

9.5.1 Skundų procedūra Klientams

9.5.2 Paslaugų teikėjo sąlyga pripažinti Kliento pateiktą skundą, kai jis susijęs su Prekės / Produkto / Paslaugos žalą, susidariusią vežant Klientui, praneša apie tokią žalą Paslaugų teikėjui, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje. 9.5.3 per 14 dienų nuo žalos nustatymo dienos (ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos) kartu su išsamiu problemos aprašymu ir paskelbto Užsakymo pateikimu Kliento sąskaita Paslaugų tiekėjo adresu.

9.5.3 Skundai dėl Produkto / Produktų / Paslaugų, užsakytų Tinklalapyje dėl žalos, padarytos perkeliant juos į Klientą, gali būti pateikiamos naudojant skundo formą, kurią galima rasti Skundo Forma skirtuke arba rašydama tokią formą el. paštu.

9.5.4 Jei skundas priimamas, Paslaugų tiekėjas negrąžina Užsakymo pristatymo / pristatymo kainos Klientui.

9.5.5. Paslaugų teikėjas atsakys į Kliento pateiktus skundus per 30 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo datos, taip pat informuos Klientą apie tolesnį proceso eigą.

9.5.6 Paslaugų teikėjas nepriima prekių / produktų, siunčiamų pristatymo būdu su mokėjimu už pristatymą.

9.5.7 Paslaugų teikėjo kompensacinė atsakomybė dėl Kliento prarasto pelno, bendrovės reputacijos ar įvaizdžio praradimo, dėl to atsirandančių netiesioginių ir pasekminių nuostolių nėra. Bet kokia atsakomybė už Paslaugų teikėjo nuostolius, susijusius su įsigytu produktu / prekių / paslaugu, susijusi su Klientu, yra ribojama jo pardavimo kaina.

9.5.8 Kitais klausimais, kurie nėra reglamentuoti 9.5.1-9.5.7 punktuose, atitinkamai taikomos Skundų dėl vartotojų tvarkos reglamentų nuostatos. Kitais atvejais taikomos atitinkamos Civilinio kodekso nuostatos. Pretenzijos paraiškos

9.6. Prekės ar produkto pažeidimas transporte

9.6.1 Jei prekės / gaminys sugadintas, kurjeris privalo užpildyti žalos formą vietoje

9.6.2. Kurjerio pareiga yra turėti žalos protokolus..

9.6.3. Prieš pasirašydama pranešimą apie žalą, protokolas turi būti atidžiai perskaitytas ir reikia atkreipti ypatingą dėmesį į jame esančios informacijos atitiktį tikrajai pakuotės būklei (pakuotės žala, įspėjamieji ženklai).

9.6.4. Jei atsisakoma priimti siuntą dėl žalos, tai turėtų būti aiškiai pažymėta važtaraštyje. Tai žymiai supaprastins ir pagreitins skundų nagrinėjimo procedūrą.

 

10. Teisė nutraukti sutartį

10.1 Vartotojas, kuris sudarė nuotolinės prekybos sutartį, gali atsisakyti be priežasties, pateikdamas atitinkamą pareiškimą per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba pateikdamas tokią deklaraciją elektroniniu paštu info.lt@colorland.com. Kad būtų laikomasi šio termino, pakanka išsiųsti pareiškimą iki jo galiojimo pabaigos Kurierio Paslauga, teikiančią transporto paslaugas. Pranešimas turi būti išsiųstas šiuo Paslaugų teikėjo adresu: Cyfrowa Foto Sp. Z oo, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

10.2 Sutarties nutraukimo atveju, Paslaugos gavėjas atleidžiamas nuo bet kokių įsipareigojimų. Nutraukus sutartį, šalys grąžina viena kitai tai ką gavo nepakitusios formos, išskyrus tuos atvejus, kai pakeitimai buvo būtini įprastam valdymui.

10.3 Grąžinimą reikia atlikti nedelsiant, per ne ilgiau kaip 14 dienų.

10.4 Paslaugų teikėjas (Interneto svetainė) grąžina sumokėtą kainą į vartotojo nurodytą banko sąskaitą arba kitu vartotojo nurodytu būdu (pvz. pašto perlaida).

10.5 Keturiolikos dienų terminas, kuriuo vartotojas gali nutraukti sutartį, skaičiuojamas nuo daikto išdavimo datos, paslaugos teikimo sutarties atveju – nuo jos sudarymo datos.

10.6 Teisė atsisakyti nuotolinės sutarties Vartotojui netaikoma numatyta teisė (2014 m. Gegužės 30 d. Įstatymo dėl vartotojų teisių 38 straipsnis):

10.6.1 Paslaugų teikimas prasidėjo, jei vartotojas sutiko, prieš pasibaigiant 10.1.1 punkte nurodytam terminui,

10.6.2 jeigu sutartis yra susijusi su garso ir vaizdo įrašais, įrašytais informacijos laikmenose;

10.6.3 sutartys dėl paslaugų, kurių kaina ar atlyginimas priklauso tik nuo kainų pokyčių finansų rinkoje,

10.6.4 dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms

10.6.5 išmokos, kurių dėl savo pobūdžio negalima grąžinti arba kurių objektas greitai pablogėja/susižaloja

10.6.6 spaudos pristatymas

10.6.7 azartinių lošimų paslaugos, sutarties atsisakymo forma

 

11. Papildoma informacija

11.1 Informacija apie įvestų duomenų klaidų nustatymo ir taisymo metodus ir technines priemones:

11.1.1. Pateikiant užsakymą, iki kol paspausite "Užsakymas", punkte 4.3.9. Reglamente, Paslaugų gavėjas gali savarankiškai keisti įvestus duomenis, spustelėjęs laukelį "Krepšelis" šalia lauko "Užsisakiau" ir atitinkamą įvesti duomenų pakeitimą.

11.2. Informacija apie paslaugų teikėjo registravimo, apsaugos ir prieinamumo kitai sutarties sudaryto asmens turinio daliai taisykles ir būdus:

11.2.1. Sutarčių dėl elektroninių paslaugų teikimo konsolidavimas, saugumas ir galimybė susipažinti su turiniu atliekami siunčiant tinkamą elektroninį laišką po sutarties sudarymo.

11.2.2. Sutarčių sudarymo sutarties vykdymo sutarties konsolidavimas, saugumas ir atskleidimas vyksta dviem būdais:

11.2.2.1 išsiųsdamas Klientui elektroniniu paštu sudarytos sutarties turinį ir

11.2.2.2 pateikdamas užsakovui Užsakymo specifikaciją ir pirkimo įrodymą.

11.2.3. Sutarties turinys papildomai užregistruojamas ir saugomas Paslaugų teikėjo IT sistemoje ir pateikiamas kiekvienam Paslaugų gavėjo prašymu.

11.2.4 Užsakytas krepšelis, bet neapmokėtas pašalinamas po 90 dienų nuo krepšelio užsakymo datos.

11.3 FAILŲ SANDĖLIAVIMAS:

11.3.1 Parduotuvė įsipareigoja siųsti el. laišką dėl paskyros failo ištrynimo datos.

11.3.2. Projektai sukurti internete:

Projektai, kurie yra Krepšelyje ar projektai užsakyti, bet dar nesumokėti, bus saugomi 90 dienų.

Užsakytų projektų saugojimo laikotarpiai:  6 mėnesiai - kalendorių projektams, 400 dienų - kitų produktų projektams, 60 dienų - nuotraukoms

11.3.3. Projektai kuriami programoje ("Easy Color Basic 3.0"):

Užsakytus bet neapmokėtus projektus - mes pašaliname po 90 dienų nuo krepšelio užsakymo datos.

11.3.4. Nuotraukos:

Nuotraukų projektai sukurti redaktoriuje ir užsakyme:

Užsakytos ir apmokėtos pašalinamos po 60 dienų nuo apmokėjimo už krepšelį dienos.

Užsakytos bet dar neapmokėtos pašalinamos po 90 dienų nuo krepšelio užsakymo dienos.

Įkeltos į krepšelį, bet neužsakytos bus pašalintos po 90 dienų nuo paskutinio redagavimo datos.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Tinklalapyje sutartys sudarytos pagal Lenkijos teisę ir lenkų kalba.

12.2 Tais atvejais, kuriems netaikomi šie nuostatai, taikomos šios nuostatos: 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinis kodeksas (Įstatymų Leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais); Elektroninių paslaugų įstatymas, 2002 m. Liepos 18 d. (Įstatymų leidinys Nr. 144, 1204 punktas su pakeitimais), 2014 m. Gegužės 30 d. Aktas. dėl vartotojų teisių (Įstatymų Leidinys Nr 2014", 827).

12.3 Ginčų sprendimas:

12.3.1 Visi ginčai, kylantys tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, kuris taip pat yra vartotojas, kaip apibrėžta 1 straipsnyje 22 1 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinis kodeksas (Įstatymų leidimas Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais). Gali būti nagrinėjamas neteisminiu būdu, vykdant tarpininkavimą ar arbitražo teismų sprendimus.

Nuolatinių arbitražo teismų sąrašą galite rasti adresu http://www.pssp.org.pl.

Tarpininkų sąrašą tvarko kiekvienas Lenkijos apygardos teismas. Informacija apie tarpininkus pateikiama kompetentingo teismo puslapiuose.

12.3.2 Bet kokie ginčai, kylantys tarp Paslaugų teikėjo ir Vartotojų, kaip apibrėžta 1 str. 1961 m. Balandžio 23 d. Civilinio kodekso 22 1 dalis (Teisės aktų leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais). Pateikiami kompetentingiems teismams pagal 1964 m. Lapkričio 17 d. Civilinio proceso kodekso nuostatas (Žurnalas įstatymų Nr. 43 , 296 punktas su pakeitimais).

12.3.3 Visi ginčai, kylantys tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, pateikiami teismui, atsakingam už Paslaugų teikėjo buveinę.

12.4 Šie nuostatai įsigalioja nuo 2014-05-01 ir gali bet kada pakeisti Paslaugų teikėjas.

12.4.1 Taisyklių pakeitimas galioja nustatymuose per Cyfrowy Foto Sp. per ne anksčiau kaip per 10 dienų nuo informacijos apie jos pakeitimus pateikimo svetainėje https://colorland.com/lt kartu su vieningu taisyklių tekstu. Produktų / sudėtinių gaminių užsakymai iki naujų reglamentų įsigaliojimai priklauso taisyklėms, išdėstytoms galiojančiuose reglamentuose; reglamentų pasikeitimas neturi įtakos prekių, kurias galima parduoti iš svetainės, sutarčių šalių teisės ir pareigos, suformuotos iki pakeitimo įsigaliojimo. Norint susieti Klientą su iš dalies pakeistomis taisyklėmis, priėmimas reikalingas pirmosios registracijos metu; pritarimas nėra prilygintas sutarties nutraukimui. Be to, Klientas turi teisę nutraukti elektroninių paslaugų teikimo sutartį.

12.4.2 Klientas, kuris yra Vartotojas, gali pasinaudoti neteismine tvarka nagrinėti skundus ir kreiptis į Nuolatinės Vartotojų Arbitražo teismą prie Prekybos Inspekcijos Provincijos Inspektorate. Informacija apie tai, kaip pasiekti pirmiau minėtus būdus, ginčų sprendimo būdai pateikiami šiuo adresu: http://www.uokik.gov.pl skirtuke "Vartotojų ginčų sprendimas".

Adresas URL šaltinis: https://www.colorland.com/lt/naudojimo-salygos